Sonnenuntergang, Vögel, Silhouetten - Bird Island,Seychelles
Home / Naturschutz / Rußseeschwalben, Weißschwanz-Tropikvogel und Nektarvögel
Rußseeschwalben - Bird Island, Seychelles
WeißschwanzTropikvogel - Bird Island, Seychelles
Seychellennektarvogel - Bird Island, Seychelles

"A living testament to a remarkable success story." (Alistair Sawday)